Witamy w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.
Logowanie    
Wejście
 
     
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. jako Administrator Danych Osobowych, informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody z związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem aplikacji „e-BOK”. Saldo poszczególnych rozliczeń na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze ostatecznie zaewidencjonowane w księgach Spółki a także korekt, zadłużeń objętych sprawami sądowymi oraz odsetek za zwłokę w płatnościach.

Aplikacja „e-BOK” działa w oparciu o automatyczne generowanie informacji, które nie są weryfikowane przez Administratora.

Uzyskane przez użytkownika informacje z aplikacji „e-BOK” nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Administratora.

Aplikacja „e-BOK” dostępna dla odbiorców usług Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

W sprawie dostępu do aplikacji lub zgłoszenia problemów prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., ul. Kępa 19 lub pod nr telefonu 44 724 41 32, 724 50 20.